GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

จะมีการประชุมประชุมเครือข่ายปี ละ ๔ ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยจำนวน ๒๑ มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการบริหารงานบุคคล โดย คุณวงเดือน ปริปุณณะ ตัวแทนจากทีมที่ประชุมประธานข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และคุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วม เกือบครบทุกสถาบัน ขาด ๒-๓ สถาบัน เนื่องจากติดภารกิจ ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันว่า จะมีการประชุมประชุมเครือข่ายปี ละ ๔ ครั้ง แต่ถ้ามีเรื่องจำเป็น อาจจะมีมากกว่านั้นได้ และได้เลือกประธานเครื่อข่ายในปีแรก เป็นคุณเสถียร คามีศักดิ์ โดยมีคุณวันดี พ่วงความสุข ผู้อำนวยการกองการจ้าหน้าที่จาก มศว.เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้กำหนดการประชุม ในปี ๒๕๕๐ จำนวน ๕ ครั้ง เนื่องจากมองเห็นว่ามีภารกิจที่จะต้องร่วมกันออกข้อบังคับ ของสภามหาวิทยาลัย ตาม ที่ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. ตามหนังสือเวียน ว.๑/ว๒/ว๔ โดยมีสถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพดังนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ แม่โจ้ เมษายน ม.อ.. กรกฎาคม ม.เกษตรศาสตร์ พฤศจิกายน ม.ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การเจ้าหน้าที่
หมายเลขบันทึก: 79509
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)