การเรียนรู้จากการทำงานของ สคส

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Learning Organization

การเรียนรู้จากการทำงานของ "สคส"

 เรียนทีมงาน KM ม.ข ลองศึกษาครับ ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากครับ ผลงาน ปี ๒๕๔๘

http://gotoknow.org/archive/2005/11/23/14/28/06/e7842

ด้วยความปรารถนาดีครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)