การเรียนรู้จากการทำงานของ "สคส"

 เรียนทีมงาน KM ม.ข ลองศึกษาครับ ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากครับ ผลงาน ปี ๒๕๔๘

http://gotoknow.org/archive/2005/11/23/14/28/06/e7842

ด้วยความปรารถนาดีครับ

JJ