เกิดปัญหาอีกแล้วกับการซื้อขายครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ใครเคยเจอบ้าง