ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
อังเปาตั่วตั่วไก้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส
มีเงินมีทอง    เป็นเศรษฐีเร็วไว
มีความสุขทุกๆวันตลอดไป