***  ความดีของครู  ***

ความดีของครูดูได้มีหลายอย่าง

หนึ่งดูแนวทางใหม่ในการสอน

สองวัดผลเด็กทั้งหลายได้แน่นอน

สามคอยสอนให้คิดดีมีปัญญา

สี่เมตตาปราณีศิษย์คิดชูช่วย

ห้าเปี่ยมด้วยความรักงานการศึกษา

หกสัมพันธ์ไมตรีจิตมิตรประชา

เจ็ดค้นคว้าอุตสาหะไม่ละเลย

ท่านเห็นด้วยหรือไม่     แสดงความคิดเห็นได้นะคะ