สวัสดีครับ
เป็นครั้งแรกครับที่ได้เขียน blog ชื่อนั้นบอกอยู่แล้วว่าเป็น "ซ้ายเสรี" ที่มีที่ให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าท่านจะเป็นซ้ายเก่า ซ้ายใหม่ ขวาเก่า ขวาใหม่ เสรีนิยมใหม่ อนุรักษ์นิยมใหม่ สังคมนิยมใหม่ หรือแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็ตาม
ผมเชื่อเหลือเกินว่าการวิพากษ์หรือวิวาทะ(ไม่ใช่วิวาทนะครับ)จะเป็นแนวทางในสร้างสรรค์สังคม หรือเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ๆให้แก่สังคม ที่มีได้มากกว่าหนึ่งทาง ไม่มีการผูกขาด ที่ซึ่งทุุกท่านล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม เพื่อผลสุดท้ายก็คือ ความสงบสุขของทุกคนในสังคมครับ
ยั่งยืนและรุ่งเรือง