นิลเนตร์ 13

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วนะคะ ทำให้ไม่อยากตื่นตอนเช้าเลย แต่ก็ต้องตื่นค่ะ และวันนี้ก็ได้ทำคริปที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ต่อค่ะ วันนี้ก็ได้รวบรวมประวัติโรงเรียนและสรุปที่สำคัญเมื่อได้แล้วก็นำมาเขียนโครงเรื่อง และก็เอาโครงเรื่องมาพิจารณาเพื่อเลือกภาพให้ตรงกับคำบรรยายที่จะใช้วันนี้ก็ทำไปเรื่อย ๆ ค่ะ และตอนบ่ายก็มีการ รับบริจาคโลหิตหนูก็ได้รับหน้าที่ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย  จากนั้นก็ทำงานเก่าคือเลือกภาพทำสริปต่อจนเย็น ประมาณ 16.20 น.ก็กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)