การสอน

พีพี
การออกแบบการสอน
  ความหมายของการออกแบบการสอน  
คำสำคัญ (Keywords) เกี่ยวกับการออกแบบการสอน

 
            
ระบบการสอน (Instructional System) หมายถึง การจัดสรรแหล่งทรัพยากร และ กระบวนการที่จะสนับสนุนด้านการเรียนรู้

               การออกแบบการสอน (Instructional Design) หมายถึง กระบวนการของวิธีระบบใน การพัฒนาการสอน

               การพัฒนาการสอน (Instructional Development) เป็นกระบวนการนำการออกแบบ การสอนที่ได้วางแผนไว้ไปทดลองใช้

               เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology) คือ ระบบและวิธีการในการประยุกต์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีการที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

               ดังนั้น เทคโนโลยีการสอน = การออกแบบการสอน + การพัฒนาการสอน


               ทฤษฎีการออกแบบการสอน (Instructional Design Theory) หรืออาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีการสอน หมายถึงการประยุกต์ทฤษฎีและความรู้ต่างๆ ที่มีการจัดระเบียบไว้แล้ว มาใช้ในภารกิจในการออกแบบการสอนและการพัฒนาการสอน

               อาจสรุปได้ว่า การออกแบบการสอน (Instructional Design) หรือเรียกว่า ID หมายถึง กระบวนการของการออกแบบการสอน และคำว่า Instructional Design Model (ID Model) หมายถึง แบบจำลองหรือทฤษฎีที่เป็นแนวทางของกระบวนการออกแบบการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวิทย์ตะคร้อ

คำสำคัญ (Tags)#วิทย์

หมายเลขบันทึก: 79043, เขียน: 16 Feb 2007 @ 17:27 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)