สะกิด เตือนมวลมิตร เพื่อลิขิตสร้างสรรค์

 เช้านี้กลับมาที่ทำงานเข้าไปที่ห้อง ท่านประชุมพร หัวหน้าเทคนิเชี่ยน หน่วยรังสีวินิจฉัย เห็นเอกสารเก่าสมัยทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา เรื่อง ผู้ร่วมงานที่น่าหนักใจ ๓๐ ข้อ ซึ่งเป็นของ คุณสุพัฒนา รัชตเมธี และ คุณ จารุพรรณ ธารีลาภ ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดเป็น "ข้อคิดสะกิดทีมงาน" ครับ

UKM9

 ๑๐ ข้อแรก

 ๑. สุกเอาเผากิน

 ๒. ไม่ยอมชินกับวินัย

 ๓. อ่านใจคนไม่ออก

 ๔. กลิ้งกรอกจนเกินงาม

 ๕. เช้าชามเย็นชาม

 ๖.  ลามปามชาวบ้าน

 ๗. งุ่นง่านอยู่ไม่สุข

 ๘. ชอบสนุกไปวันวัน

 ๙. ฝันกลางวันบ่อยๆ 

๑๐. ค่อย ค่อย และ เล็มงาน

 ลอง ๑๐ ประเด็นแรก ครับ เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาส "แลก เปลี่ยน ประสบการณ์" ครับ

JJ2007