การสร้างความสุขในห้องสี่เหลี่ยม

ที่เล็ก ๆ ก็อาจเป็นสวรรค์ของการเรียนได้

ดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ชอบอยู่ในที่ที่จำกัด มันทำให้รู้สึกถึงความแออัดไม่เป็นส่วนตัว  ดังนั้นมนุษย์จึงชอบอยู่ในที่โล่งกว้าง แต่ในทางตรงข้ามห้องเรียนของเราช่างแออัดยัดเยียดเสียหรือเกินเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ห้องกับจำนวนนักเรียน จึงอาจทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องไม่น่าสนใจ  เมื่อขนาดของห้องเรียนไม่สามารถขยายออกไปได้  การจะทำให้ห้องเรียนเป็นสวรรค์ของนักเรียนก็ยากเป็นทวีคูณ  ฉะนั้นยังมีปัจจัยใดที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนให้ห้องได้อีกเล่า นั่นก็คงไม่พ้นคน คนในที่นี้ก็มี 2 ประเภท ก็คือ ครูกับนักเรียน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าครูมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้  ดังนั้นครูควรจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนให้น่าเรียนขึ้น พฤติกรรมต่อไปนี้คงไม่ใช่เรื่องยากที่ครูอย่างเราจะทำไม่ได้

อย่างแรก ยิ้มพิมพ์ใจ  การยิ้มเป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ดีที่สุด การยิ้มให้คนรู้สึกดีขึ้น การที่ควรยิ้มแย้มแจ่มใจสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี

ประการต่อมา น้ำเสียงชวนฟัง  การพูดที่นุ่มนวลหรือการใช้น้ำเสียงที่น่าฟัง ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนให้ห้องน่าเรียน การพูดจาดีก็สร้างความสนใจจากเด็กได้ เพราะคงไม่มีใครที่ไม่ชอบคนพูดจาไพเราะ

ต่อไป ก็คือ การสร้างอารมณ์ขัน บรรยากาศการเรียนจะสนุกสนานได้ก็ด้วยอารมณ์ขันของผู้สอน นักเรียนสามารถรับรู้ถึงความเป็นกันเองจะให้เปิดใจที่จะรับความรู้จากเราได้ แต่ต้องตระหนักถึงความพอเหมาะของอารมณ์ขันด้วย บางที่ถ้ามากเกินไปอาจทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนแย่ลงไปได้ เพราะนักเรียนบางคนอยากเรียนมากกว่าการพูดพร่ำเพรื่อของผู้สอนก็ได้ ฉะนั้นใช้ในยามจำเป็น

ต่อมาคือ การแต่งกาย ดังสุภาษิตที่กล่าวว่า "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง "  การแต่งกายเป็นการดึงดูดความสนใจอย่างหนึ่ง ดึงนั้นครูผู้สอนก็ควรแต่งตัวสวยงามบ้าง แต่ก็ไม่ควรโป๊มากเกินไปควรยึดหลักการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ ซึ่งผมคิดว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เลวเลย

ประการสุดท้าย เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือ การสร้างเทคนิคการสอนให้น่าสนใจ ผู้สอนต้องตระหนักเสมอว่าหน้าที่ของเราก็คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ดังนั้นจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับความรู้เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จะเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะมีรายละเอียดลึกลงไปในประเด็น เพียงแต่ว่าใครจะนำข้อไหนไปปฎิบัติให้เกิดผล หรือจะนำทุกข้อไปปฎิบัติไปพร้อมกันก็ไม่ว่า เพราะผลที่ได้รับก็คือนักเรียนของเรามีความสุขในการเรียน ที่เล็ก ๆ ก็อาจเป็นสวรรค์ของการเรียนก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน monthien

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างความสุขในห้องสี่เหลี่ยม

หมายเลขบันทึก: 78859, เขียน: 15 Feb 2007 @ 19:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)