ไอทีพอเพียง(ล่าสุด)

นายบอ
แก้ไขปรับปรุง

Sufficiency IT (ไอทีตามวิถีพอเพียง)

              เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ที่อาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ อย่างมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม            

              ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการพัฒนาทั้งคน วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ และการกระทำ       

              เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ (IT) อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกระดับ ทุกเพศและวัย ซึ่งผู้ใช้เทคโนโลยีถือได้ว่าอยู่กับความได้เปรียบทางสังคม ดังนั้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ หรือเครื่องมืออุปการณ์ต่างๆ จึงต้องใช้เพื่อกระจายคุณภาพ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ต่อส่วนรวม แต่ประชาชนจำนวนมากนำไปใช้ในทางที่ผิดทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาครอบครัว ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาพื้นฐานของสังคม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของประชาชนในสังคม สามารถที่จะทำให้แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างเต็มที่

 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก  จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้  ความสามารถ ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลย์ มั่นคง และยั่นยืนของชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้นการใช้ไอทีในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากำกับให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องอยู่เสมอ

           อ้างอิง   

                        WWW.MOE.GO.TH  ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์  ดร. อธิปัตย์  คลี่สุนทร

                        th.wikipedia.org/wiki เศรษฐกิจพอเพียง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  15 ม.ค. 2550   

 

                                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายสาธารณะ#pa614

หมายเลขบันทึก: 78789, เขียน: 15 Feb 2007 @ 14:35 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

มด
IP: xxx.91.248.51
เขียนเมื่อ 

กะทัดรัด อ่านง่าย ได้ใจความ

เขียนเมื่อ 
ความหมายเยี่ยมมากเลยค่ะ  ไม่ทราบคิดได้งัยค่ะ
ศิริษรัศน์
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ได้แนวคิดที่ดี ตามหลักการความพอเพียง ดีมาก
หมาน้อย
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วเข้าใจความพอเพียงขึ้น นะครับ
เขียนเมื่อ 
จะดีมากถ้าผู้อ่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนำทฤษฎีเหล่านี้ไปปฏิบัติได้จริง
เอก
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ดีมากครับ
พี่นุ
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ความคิดในแนวนี้ดีพอสมควร ถูกต้องตามพระราชดำรัสในหลวง
เจต
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
เขียนเมื่อ 
ดีมากๆ เลยนะครับ อ่านเข้าใจดี
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีค่ะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ดี ถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ นะคะ

อยากให้คนไทยนำไปใช้กันทั้งในระดับบุคคลและประเทศนะคะ ไม่เพียงแต่ด้านไอที แต่นำไปใช้ในทุก ๆ ด้านเละ
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปไกลมาก  จนทุกคนอาจจะตามไม่ทันแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นถ้านำมาใช้ให้ทุกต้องก็เป็นสิ่งดี
เขียนเมื่อ 

การนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจำวัน ย่อมส่งผลคุ้มค่ากับประเทศชาติ ช่วยชาติอีกทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

เยี่ยมมากค่ะ เพราะไอทีในโลกปัจจุบันมีทั้งแง่บวก และลบ อยู่ที่คนจะนำไปใช้อย่างไร อยากให้ทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คงจะดีกว่านี้

เขียนเมื่อ 
เขียนดีค่ะ อย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้นะ
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ อ่านเข้าใจง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นด้วยกับคำว่า  "  ผู้ใช้จะต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้  ความสามารถ ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลย์ มั่นคง และยั่นยืนของชีวิต " ในประโยคสุดท้านค่ะ   รู้สึกว่าน่าจะเป็นแก่นสาระที่ดีที่คนที่คิดจะนำใช้เทคโนโลยีไปใช้ มีในใจเป็นอันดับแรก