ไม่ควรบรรจุของใส่ในตู้เย็นมากเกินไป ควรบรรจุแต่พอดี จะช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้ดีกว่า