เยี่ยมชมเครือข่ายอำเภอกับงานคุณลิขิต

  ติดต่อ

  เยี่ยมชมอำเภอ  

 ดีใจจังเลย เห็นอำเภอต่างๆได้ลงเรื่องเล่าการทำงานในพื้นที่ให้คนอื่นรับทราบ โดยเขียนผ่านบล็อก เช่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ เมื่อวัน24-25 มกราคม 2550 กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน 110 คนมีการเล่าเรื่องกิจกรรมพร้อมมีภาพนำเสนอประกอบได้เห็นบรรยากาศที่ดีมาก  แวะชมเพื่อนบ้านเราศบอ.พระพรหม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งศบอ.เขียนบล็อกกันในตอนเที่ยงบอกเล่าการทำงานที่เป็นระบบมีการประสานการทำงานกับเครือข่ายที่เป็นทีมงานเข้มแข็ง  ศบอ.เชียรใหญ่ก็มีการร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ นำความรู้ประเภทหนังสือ  สื่อหนังสือพิมพ์มาให้บริการอ่าน จัดนิทรรศการประกอบ  มีคนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  นี่คือตัวอย่างอำเภอที่ทีมงานจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แวะชมยังมีอำเภออื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงได้เข้าไปอ่านแล้วคะ ขอให้มีการบันทึกเล่าเรื่องอย่างสมำเสมอนะคะแล้วจะเข้าเยี่ยมชมคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถังความรู้สู่ความคิด

หมายเลขบันทึก: 78662, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:25:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เยี่ยมชมอำเภอ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)