ก็ไม่รู้เป็นอะไร ถ้ามีแซว Microsoft โดนทุกที

ขำ ขำ