บันทึกอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ศรีวิภา
การให้ คือ ความสุข ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้ …เราได้มิตรเพิ่มขึ้น เราได้ความรู้มากขึ้น...ความรู้จากทุกท่านเป็นมุมสะท้อนกลับ...

เรื่องราวที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นส่วนต่อจากตอน1 ซึ่งคุณอัญชิษฐา ได้เล่าไปบ้างแล้ว http://gotoknow.org/blog/kmanamai-unchitha/77106   กรมอนามัยยกทีมไปเป็นวิทยากรให้กับศูนย์สิรินทร กรมการแพทย์  เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อ Train Facilitator /Note Taker 

หัวปลาการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ คือ “การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลคนไข้พิการ”  นิยามคำว่า พิการ ที่คุณกุ้ง ผู้ประสานงาน อธิบายให้ทีมเราฟัง เธอบอกว่า ความหมายว่า เป็นความพิการหรือความบกพร่องทางกาย  เช่น มีอาการอัมพาตครึ่งซีก  แขนขาอ่อนแรง หรือ การที่เด็กพูดช้า เหล่านี้ก็ใช่ทั้งสิ้นค่ะ ที่เลือกหัวปลานี้เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของศูนย์สิรินทร เป้าหมายการอบรมครั้งนี้ คือ การรู้จักเครื่องมือ KM  และตั้งเป้าต้องการให้เกิดการนำKM ไปใช้ในงานดังกล่าว อยากให้เกิด CoP  
           กรมอนามัยจึงส่งทีมวิทยากร รวม 4คน.. อาจารย์หมอนันทา คุณอุ้ย...อัญชิษฐา...น้องปลา...คุณจันทิรา   (ทั้ง2 เป็นKM Team ของศูนย์อนามัยที่1) และศรีวิภา   เหตุผลสำคัญ คือ การแบ่งปันความรู้สู่สังคม...คนกระทรวงสาธารณสุข 
            ... ไม่ใช่เพราะเรา OK  แต่อาจเพราะเรามีประสบการณ์มากกว่านิดหน่อย การให้ คือ ความสุข ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้ …เราได้มิตรเพิ่มขึ้น เราได้ความรู้มากขึ้น...ความรู้จากทุกท่านเป็นมุมสะท้อนกลับ...มาต่อเติมให้เราแกร่งขึ้น และช่วยสะกิด / ตอกย้ำจิตสำนักทีมเราให้ตระหนักรู้ต่อหน้าที่ ... ของการหันกลับมาสร้างทีมกรมอนามัยให้แกร่งขึ้นทุกหย่อมหญ้า 

บันทึกอย่างไรให้ได้ประโยชน์

       เป็นหนึ่งผลลัพธ์สุดยอดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของKM Team ศูนย์สิรินทร ที่ช่วยกันสกัดความรู้หลังจากผ่านประสบการณ์การ Train Facilitator / Note Taker มา 1 ½ วัน ได้สาระรวมความทั้งในส่วนของตัวผู้บันทึก (Note taker) และ วิธีบันทึกให้ได้ประโยชน์ มีองค์ประกอบ/ปัจจัยของความสำเร็จจากเหตุดังนี้ค่ะ


1. ต้องบันทึกให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และจับประเด็นสำคัญให้ได้
2. ต้องไม่สรุปเนื้อหา แต่จดตามจริงที่ผู้เล่าๆเรื่องมา
3. ต้องมีทักษะการฟังอย่างลุ่มลึก
4. ต้องมีทักษะการเขียนและมีสมาธิ
5. สร้างนิสัยในการบันทึกเรื่องราว
6. จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ทุกคนทราบ

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรีวิภา

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#คุณลิขิต#กรมอนามัย#การบันทึก#ศูนย์สิรินทร

หมายเลขบันทึก: 78189, เขียน: 13 Feb 2007 @ 15:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)