การพัฒนาชุมชน

  ติดต่อ

  ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง  

1.สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนที่จะแก้ปัญหา

2.สมาชิกมีจิตสำนึกการพึ่งตนเอง  เอื้ออาทร  ซึ่งกันและกัน

3.สมาชิกเลือกผู้นำด้วยตนเอง

4.มีกระบวนการชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชุมชน    โดยผู้นำองค์กรชุมชนในลักษณะเปิดกว้าง  โปร่งใส มีการแสดงความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้

5.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน  กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน   ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ดำเนินงาน   ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการของชุมชน

6.สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน

7.มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆด้านของชุมชน

8.การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพื่ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป

9.มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา  อาจเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ   ท้องถิ่น  ภาคราชการ  องค์เอกชน  นักวิชาการและอื่นๆในลักษณะการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเก็บความรู้Best Practice

หมายเลขบันทึก: 78147, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:23:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)