เราไม่สามารถจะหยุดยั้งวันนี้ได้

พรุ่งนี้จะเป็นวันนี้...ของวันนี้

วันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้...ของวันนี้

ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่หยุดนิ่ง

อย่าเสียดายและเศร้าโศกกับเมื่อวานนี้

อย่าคาดหวังอะไรมากมายกับชีวิตวันพรุ่งนี้

จงมีชีวิตอยู่ คิด ทำ และพูดให้ดีที่สุดในวันนี้

เพราะพรุ่งนี้  จะเป็นวันนี้...ที่ยอดเยี่ยมที่สุด