ตอนนี้ทางโรงเรียนวัดเกตุสโมสรได้เร่งรณรงค์ในเรื่องของการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้ วิธีการแก้ไขปัญหาคือนำเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแต่ละชั้นออกมาแล้วแบ่งเด็กที่มีปัญหาให้กับครูเพื่อรับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาโดยการให้เด็กมาฝึกอ่านกับคุณครูท่านที่รับผิดชอบ โดยจะอ่านในเวลาว่าง เช่น ตอนพักกลางวัน ตอนเช้า หรือช่วงไหนที่มีเวลาว่างเด็กคนนั้นก็จะไปอ่านหนังสือกับครูที่รับผิดชอบ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่