นำภาพกิจกรรมค่าย "โครงการร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติดกลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง "  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ประกอบด้วย 6  อำเภอ หัวไทร  ปากพนัง เชียรใหญ่ ชะอวด พระพรหม สิชล  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  416  คน  ได้รับเกียรติจาก ท่านวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิด  รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิมล  วัฒนา  และคณะผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอต่าง ๆ    เจ้าหน้าที่ ศนจ.นศ.  รวมทั้งภาคีเครือข่ายและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนั้น ซึ่งจะนำภาพกิจกรรมต่าง ๆ  มาฝากค่ะ