กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

  พัฒนาคุณภาพ  
จากการเรียนเรื่อง CQI ต้องมาลงมือปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบริการความรู้สึกว่ายาก เพราะไม่เคยทำมาก่อน เมื่อได้ลองลงมือทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานในสถานพยาบาลตามขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพเรื่องยากก็ง่ายขึ้นซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพคือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจะต้องมี การระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และนำผลการทดสอบไปใช้            เราอาจจะพิจารณากิจกรรมประกันและพัฒนาคุณภาพเป็นเสมือนวงล้อ Plan-Do-Check-Act วงใหญ่ -          Plan คือการวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน -          Do คือการทำตามระบบที่วางไว้ -          Check คือการวัด/ทบทวน/ตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติงานและผลงาน -          Act คือการปรับปรุงระบบงาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจะเริ่มด้วยการทบทวน/ตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ ทำการปรับปรุง และลงท้ายด้วยมาตรฐาน การรักษามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็คือการประกันคุณภาพนั่นเอง จะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเกื้อหนุนกัน

     รุ่งกานต์  ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77443, เขียน: 09 Feb 2007 @ 17:18, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 17:20, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)