GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ
จากการเรียนเรื่อง CQI ต้องมาลงมือปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบริการความรู้สึกว่ายาก เพราะไม่เคยทำมาก่อน เมื่อได้ลองลงมือทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานในสถานพยาบาลตามขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพเรื่องยากก็ง่ายขึ้นซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพคือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจะต้องมี การระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และนำผลการทดสอบไปใช้            เราอาจจะพิจารณากิจกรรมประกันและพัฒนาคุณภาพเป็นเสมือนวงล้อ Plan-Do-Check-Act วงใหญ่ -          Plan คือการวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน -          Do คือการทำตามระบบที่วางไว้ -          Check คือการวัด/ทบทวน/ตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติงานและผลงาน -          Act คือการปรับปรุงระบบงาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจะเริ่มด้วยการทบทวน/ตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ ทำการปรับปรุง และลงท้ายด้วยมาตรฐาน การรักษามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็คือการประกันคุณภาพนั่นเอง จะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเกื้อหนุนกัน

     รุ่งกานต์  ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 77443
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)