กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

  ติดต่อ

  พัฒนาคุณภาพ  
จากการเรียนเรื่อง CQI ต้องมาลงมือปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบริการความรู้สึกว่ายาก เพราะไม่เคยทำมาก่อน เมื่อได้ลองลงมือทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานในสถานพยาบาลตามขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพเรื่องยากก็ง่ายขึ้นซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพคือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจะต้องมี การระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และนำผลการทดสอบไปใช้            เราอาจจะพิจารณากิจกรรมประกันและพัฒนาคุณภาพเป็นเสมือนวงล้อ Plan-Do-Check-Act วงใหญ่ -          Plan คือการวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน -          Do คือการทำตามระบบที่วางไว้ -          Check คือการวัด/ทบทวน/ตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติงานและผลงาน -          Act คือการปรับปรุงระบบงาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพจะเริ่มด้วยการทบทวน/ตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ ทำการปรับปรุง และลงท้ายด้วยมาตรฐาน การรักษามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็คือการประกันคุณภาพนั่นเอง จะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเกื้อหนุนกัน

     รุ่งกานต์  ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 77443, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:20:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)