กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเม็กดำวันนี้  (8  ก.พ.)มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ที่จะบริหารงานในปีการศึกษา  2550  ทดแทนรุ่นพี่  ที่จะจบออกไป
      กระบวนการในการทำงาน  มีการจำลองแบบการเลือกตั้ง  ตามรูปแบบการเลือกตั้งทั่วไป  เช่น  รับสมัคร  เปิดเวทีหาเสียง   ความต่างอยู่ที่  ไม่มีระบบหัวคะแนน  ไม่มีของแจก  
     อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  ใช้อุปกรณ์จริง  ทั้งคูหาเลือกตั้ง  หีบบัตร  กระดานนับคะแนน
      การได้ฝึกปฎิบัติโดยการจำลองจากของจริง  เป็นการทบทวนความรู้  นำความรู้จากห้องสี่เหลี่ยม  มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของเขาได้อย่างกลมกลืน  ลุ่มลึก  เนียน  เป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของการเรียนได้มากกว่าการนำดินสอ  2B  มาฝนในวงกลม