ตั้งใจว่าจะเขียนมงคลสูตรและราศีมังกรต่อ พอความคิด ฟุ้ง ด้วยอิทธิพลของ tag ทำให้ล้มเลิกความตั้งใจไปเลย กล่าวคือ ต้องทบทวนเรื่องเก่าๆ มาเล่าให้อ่านกันเล่น ... พอเขียนไปเสร็จก็ต้องคอยตอบคนโน้นคนนี้ ที่แวะมาเยี่ยม....จึงนั่งสังเกตอิทธิพลของ Tag...

ทำไม ? คนเราจึงสนใจเรื่องผู้อื่น...ผู้เขียนถูกถามลองพูมด้วยคำถามนี้ในท่ามกลางพระอาจารย์ทั้งหลายคราวที่ไปเป็นวิทยากรอบรมครั้งหนึ่ง (ถามขณะที่ในกลุ่มกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่) ...พอดี จิ้งจกวิ่งมาใกล้ๆ ผู้เขียนจึงบอกว่า ดูจิ้งจก ซิ (ที่นั้น มีจิ้งจกเยอะ และมีทั้งไข่เก่าไข่ใหม่ของจิ้งจกอยู่ทั่วไป)...

ทุกคนหันไปดู จิ้งจก แล้วก็หันมายังผู้เขียนทำนองว่า หมายความว่าอย่างไร ?.....ผู้เขียนก็อธิบายว่า จิ้งจกออกจากไข่ก็สามารถเป็นอยู่ได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีแม่หรือครอบครัวเลี้ยงดูเหมือนคนเรา....

คนเรานั้น มีธรรมชาติที่อ่อนแอทางกายภาพ เกิดมาแล้วต้องอาศัยครอบครัวเก่าอยู่อย่างน้อยสุดก็ ๑๐ ปีขึ้นไป...การที่เราต้องอยู่ภายใต้อำนาจของคนอื่น (คือพ่อแม่ เป็นต้น) เราก็ต้องสังเกตว่า อะไรถูก อะไรผิด สิ่งไหนเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ...เป็นต้น

และนี้คือ ความคุ้นเคยที่ติดตัวเรามา ทำให้เราต้องสนใจคนอื่น เรื่องของผู้อื่น หรือบางคนบางครั้งก็อาจสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้อื่น...ประมาณนี้...

ผู้ที่ถามผู้เขียนและเพื่อนพระอาจารย์ที่นั่งสนทนากัน ไม่มีใครเสนอความเห็นแย้ง...เรื่องก็จบแค่นั้น

เป็นไปได้หรือไม่? ว่า ปรากฎการณ์ Tag คืนนี้ คือ ธรรมชาติชอบสนใจเรื่องของผู้อื่นที่ติดตัวเราจากการที่ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆ....

สรุปว่า คนมิใช่จิ้งจก (...........)