การทำรายงาน  CQI / KM  นักศึกษาได้นำปํญหาในที่ทำงานมาเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และได้ประโยชน์กับที่ทำได้ด้วย  โดยมีขั้นตอนคือ 1.  เลือกโอกาสพัฒนา 2.  ทำความเข้าใจระบบ 3.  ประเมินสถานการณ์ 4.  วิเคราะห์ทางเลือก

5. เข้าสู่วงล้อ P-D-C-A

     ซึ่งนักศึกษาได้ดำเนินการถึงช่วง  Plan แล้วและจะต้องดำเนินไปให้ครบวงล้อ  จะได้เป็นการพัฒนางานของเราไปด้วย