การมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ สม.2 ในงานวิจัยที่ใช้ทฤษฏีการผนึกกำลังของชุมชน  และทฤษฏีเครือข่ายทางสังคม ได้รับความสนใจจาก  สม.4  เป็นอย่างมาก  บางคนถึงจะนำใช้ทฤษฏีการผนึกกำลังของชุมชน  และทฤษฏีเครือข่ายทางสังคม   มาใช้กับงานวิจัยของตนเองอีกด้วย  ขั้นตอนการผนึกกำลังของชุมชน    1.ระยะรวมตัว   2.ระยะคงสภาพ   3.ระยะพัฒนาเป็นสถาบัน   ทั้งระยะคงสภาพและระยะพัฒนาสถาบัน จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหา   เราสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้