เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน

  ติดต่อ

  การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร  

การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร

1.  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับตรวจและทุกคนโดยใช้วาจาสุภาพยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2.  อำนวยความสะดวกด้านเอกสารคือ จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเช่น แบบต่างๆในการบันทึกบัญชี แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีจัดสรร เป็นต้น

3. สร้างแรงจูงใจ โดยให้กำลังใจกรณีโรงเรียนมีบุคลากรจำกัด ต้องใช้เวลาหลังการสอน ปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุ

4. ยกย่องชมเชย กรณีโรงเรียนที่ตั้งใจทำงาน ถูกต้องจนสำเร็จ

5. ให้คำแนะนำกรณีเกิดการผิดพลาดโดยที่มิได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

6. ประสานงานกับผู้รับตรวจอย่างเป็นกันเอง โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานความสนิทสนม คุ้นเคยเป็นกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน noi

หมายเลขบันทึก: 76822, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:18:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยตรวจสอบภายใน#สพท.อย.1

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)