วันนี้ได้รับมอบหมายให้สแกนรูปเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจากหนังสือโดยใช้เครื่องสแกนของCANON CANOSCAN D 2400 U (มีสุกัลยาเป็นผู้ช่วย)ขั้นตอนการทำ

     -นำหนังสือวางที่หน้าเครื่องสแกน

     -เปิดโปรแกรมPHOTOBASE เลือกรุ่นของเครื่องสแกน

     -ตั้งค่าของการสแกนโดยตั้งค่าResolution = 2000 ppp (ppp เป็นหน่วยของความละเอียดของรูปที่จะสแกน)

     -เริ่มการสแกนเพื่อSAVE แล้วนำมาแต่งแก้ในโปรแกรม PHOTOSHOP

     ต่อมาก็มีงานสแกนฟิล์มต่อการสแกนฟิล์มนั้นต้องใช้เครื่องสแกนอีกเครื่องหนึ่ง ใช้เครื่อง CANON รุ่น CANOSCAN FS 4000 US ขั้นตอนการทำ

     -ใส่ฟิล์มลงในถาดวางฟิล์มซึ่งใส่ได้ครั้งละ 6 รูป

     -เปิดโปรแกรมPHOTOBASE เลือกรุ่นของเครื่องสแกน

     -เลือกชนิดของฟิล์ม เลือกเป็น NEGATIVEและตั้งค่าRESOLUTIONเป็น1000

     -เมื่อสแกนเสร็จก็SAVE เพื่อแต่งในโปรแกรมPHOTOSHOP

   วันนี้งานก็ได้จบลงพร้อมกับการเลิกงาน