หลังจากที่หาวิธีการสื่สารกันอยู่นาน เราที่สุดเราก็เจอแล้ว