ก่อนเที่ยงวันนี้ คุณธีรพนธ์ พมจ.น่านโทรเข้า ไม่ได้รับเพราะติดประชุม ๆ เสร็จ โทร.หาได้ความว่า ท่านผู้ว่าลงนามในเกียรติบัตร จะส่งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร เขาต้องการที่อยู่

                          เย็นวันเดียวกันนี้ พบ นพ.ชาตรีฯ ท่านมอบเงินที่รับจากคุณพิเชษฐ์ ลีลาเรืองแสง ประสงค์บริจาคทรัพย์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจักรยาน นพ.ชาตรี รับมา 3,000 บาท ส่งมอบแก่เรา ๆ รับมาจะส่งกองกลางที่มี อ.สมเดชฯ เป็นประธานฯ ต่อไป

                          จึงเขียนได้ว่าจักรยานน่าน ดูว่าจะไม่จบ เพราะความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจ  มีเรื่องเล่าเกี่ยวจักรยานมิตรภาพโอซาก้าสู่น่านหลายเรื่อง เช่น มีผู้จะเอารถจักรยานใหม่แลกจักรยานที่เด็กได้รับ เด็กปฏิเสธ หรือจะเอาเงินมาซื้อเด็กก็ไม่รับ  และจักรยานที่บางหน่วยได้รับไป ยังเผยแผ่ให้แก่หน่วยงานอื่นที่จำเป็นอีก 

                          ที่น่าสนใจ จักรยานกองกลาง จะเพิ่มพูนให้เกิดกองทุนจักรยานขึ้นอีก เป็นกองทุนเพิ่มพูนจากน้ำใจ ไม่มีการเรียกร้องกำหนดกฎเกณฑ์เป็นค่าตอบแทนการยืมใด ๆ