Contact

สถิติประชากร

สถิติประชากรผู้ชาย 100 คน

เป็นเกย์ 30 คน
เป็นสามีของเกย์ 20 คน
มีเมียแล้ว 20 คน
อยู่ในคุก 10 คน
มุ่งสู่นิพพาน 5 คน
หน้าตาอุบาทว์มากๆ 5 คน
ไร้สมรรถภาพ 5 คน
เป็นเอดส์ 3 คน
อยู่ในโรงพยาบาลบ้า 1 คน

จากสถิติดังกล่าว ผู้ชาย 100 คน
เหลือใช้การได้เพียง 1 คน

สาวเอย...ผู้ชายมีน้อยโปรดใช้สอยอย่างประหยัด

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 76688, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #สถิติ

Recent Posts 

Comments (1)

  • เด๋วขอ copy ไปให้แฟน จะได้รู้ว่าเราเป็นสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัด :>