สถิติประชากรผู้ชาย 100 คน

เป็นเกย์ 30 คน
เป็นสามีของเกย์ 20 คน
มีเมียแล้ว 20 คน
อยู่ในคุก 10 คน
มุ่งสู่นิพพาน 5 คน
หน้าตาอุบาทว์มากๆ 5 คน
ไร้สมรรถภาพ 5 คน
เป็นเอดส์ 3 คน
อยู่ในโรงพยาบาลบ้า 1 คน

จากสถิติดังกล่าว ผู้ชาย 100 คน
เหลือใช้การได้เพียง 1 คน

สาวเอย...ผู้ชายมีน้อยโปรดใช้สอยอย่างประหยัด