ต้องขอขอบคุณสุธรามากๆ ที่สอนการบันทึกเพลงลงในบล็อก ทำให้ดิฉันมีเพลงเพาะๆ ฟัง ใครสนใจสามารถไปเรียนรู้วิธีจากบันทึก "วิธีการใส่เพลงในบล็อก" ของคุณสุธราได้ค่ะ ดีจริงๆ