การตัดสินใจเข้ามาเรียน  ป.โท ก็ถือว่าต้องจัดการกับตัวเองครั้งใหญ่ ต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกกับชีวิตเพื่อเพิ่มเวลาให้กับการเรียนมากขึ้น  แต่เมื่อเรียนไป  ก็ต้องเพิ่มตำแหน่งเป็นพ่อลูกอ่อนอีกตำแหน่ง  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง  ต้องมีการจัดการกับการเรียน   มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คอยช่วยเหลือ  ทั้งให้กับลังใจ  และช่วยเหลือในการค้นคว้า  และต้องดูแลลูก 3 คน คนเล็ก  4 เดือนเศษ   ไม่มีอะไรเกินความตั้งใจของตนเอง  การแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ   ไม่หยุดนิ่ง   เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่ออนาคตภายหน้าต่อไป