การวิเคราะห์ทางเคมีโดยอาศัยหลักการไหลแบบใหม่ชนิด ครอสอินเจคชันอะนาไลซิส

ปทิตตา ศาสตรานุรักษ์-1, ณัฐชนน อมรธำมรงค์-2 และ ดวงใจ นาคะปรีชา-1 และคณะ

1. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม-วิจัยการไหลเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.Atlantic Oceanographic & Meteorogical Laboratory, NOAA, Miami Florida, USA

วัตถุประสงค์
- เพื่อทำการพัฒนาระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับการไหลแบบใหม่ขึ้นเรียกว่าครอสอินเจคชั่นอะนาไลซิส ซึ่งระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีลักษณะภายในคล้ายกากบาท และนำเอาระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก อีกทั้งยังมีการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ในการแยกสปีชีส์ ระหว่าง Fe(II) และ Fe(III)

วิธีการวิจัย
- ได้มีการใช้แท่งอะคริลิคที่มีขนาดประมาณ 1.5*3*4 ซ.ม. ซึ่งจะมีการเจาะแท่งอะคริลิคให้มีลักษณะภายในคล้ายกากบาท เพื่อใช้สำหรับให้สารทำปฏิกิริยากัน โดยพบว่าในระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีการใช้ปริมาณสารเคมีและสารตัวอย่างเพียง 20 ไมโครลิตร

ผลการศึกษา
- จากการวิเคราะห์ทางสถิติถึงปริมาณเหล็กในยาจำพวกวิตามินกับเทคนิคอะตอมมิคแอบซอบชันสเปคโตรสโคปีนั้นพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

สรุป
- งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ โดยระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพที่ดี ดดยสามารถทำการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในผลิตภัณฑ์ยา  อีกทั้งยังแยกสปีชีส์ระหว่าง Fe(II) และ  Fe(III) ได้ ระบบใหม่นี้มีการใช้ปริมาณสารเคมีน้อยกว่าระบบการไหลแบบเก่ามาก จึงทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นน้อยกว่าระบบการไหลแบบเก่า
- การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#วิเคราะห์#เคมี#บทคัดย่อ#abstract

หมายเลขบันทึก: 76157, เขียน: 03 Feb 2007 @ 22:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)