การสร้างสรรค์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากจะเริ่มจาก ตัวเอง ภาคีที่อยู่รอบข้างต้องช่วยกัน สร้างความสุขให้เกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆกัน ช้าหรือเร็วแล้วแต่จังหวะที่สามารถก้าวไป ถ้า จังหวะเข้ากันได้ จะทำให้มีสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ จุดเล็กจุดน้อยของเรื่องดีๆ สามารถสร้างรอยยิ้มและจุดเปลี่ยนในชุมชนได้