2 ก.พ 2550 ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันสืบสานวัฒธรรมเมืองนครฯ โดยร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ครู กศน.บางท่านก็ได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุด้วย รับบุญกันทั่วหน้า ฝนตกพอดี ผู้คนมาร่วมทำบุญกันมากมาย ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดกันเยอะบางท่านก็ได้มานอนค้างคืนที่วัด นับว่าเป็นโอกาสดีที่มีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการสืบทอดประเพณีของชาจังหวัดนครศรีฯมาช้านาน