กศน.คลองสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2550 ในวันที่ 1-30 เมษายน2550 ทุกวันในเวลาราชการ สิ่งทีคุณต้องนำมาในวันรับสมัคร ดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สนใจติดต่อ โทร.024387384 หรือ ครูอารีย์ 0891227235