วันที่ 9 กุมภาพันธ์ นอกจากเป็นวันเริ่ม UKM-9 แล้ว  สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์  ยังจัดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติประจำปี 2550 ด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และใกล้เคียง  โดยใช้อาหารและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรม  ในระยะแรกกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์บางท่านเท่านั้น  ต่อมากิจกรรมนี้ได้ขยายตัวและได้รับความนิยมอย่างยิ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการสัมพันธไมตรีโดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือ  เรื่องอาหารและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  และหลากหลายไปตามภูมืภาคของโลก  เชิญทุกท่านร่วมงานได้ในเวลา 15.30 - 20.30 น. ณ ศาลาพระราชทานปริญญา (เดิม)