GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

 

 

 

GFMIS

               การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)   ตามที่ระบบ GFMIS ได้ทำการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ใช้งบประมาณปี 2549  ไปพลางก่อน  ให้กับทุกส่วนราชการโดยอัตโนมัติ  และได้แจ้งเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง    (PO)    ซึ่งถูกยกเลิกไปให้ส่วนราชการทราบแล้วนั้น   ระบบ    GFMIS  จะดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   ( PO ) โดยใช้รหัสงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550   ให้กับทุกส่วนราชการโดยอัตโนมัติ  ส่วนราชการจึงไม่ต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  ใบใหม่แทนใบเดิมที่ถูกยกเลิกโดยระบบ

                ทั้งนี้หลังจากที่ระบบ  GFMIS  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จะได้แจ้งเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง( PO ) ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้รหัสงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2550ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์http://gfmisreport.mygfmis.com และ http: //mygfmis  ต่อไป

ประชาสัมพันธ์

                คลังจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ศูนย์รับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องจากมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย  ดังนั้นหากผู้ประสบอุทกภัย ที่มีหนี้สินกับ ธ.ออมสิน  ธ.กรุงไทย  ธอส.  ธกส.  ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีปัญหาขัดข้องจากมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถ. อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร  หรือหมายเลขโทรศัพท์  0 7751-1207 E-mail: [email protected] [email protected] 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75524
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

จะเผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบครับ