สอบบรรจุครู
เกี่ยวกับการสอบบบรรจุครูครับ....สามารถโพสต์บอกข่าวเรื่องการสอบครูหรือการสอบบรรจุต่าง ๆ ที่เปิดสอบเพื่อสร้างโอการศให้กันและกันครับ
เริ่มจากผมละกันนะ
::สพฐ.สำรวจเตรียมสอบบรรจุครูครั้งใหญ่ ส.ค.-ก.ย.นี้
http://www.sobkroo.com/testkru9-10.jpg
หลักเกรณ์ในการสอบครับ
http://www.sobkroo.com/cericulum_krupusao.pdf