ก่อนหน้านี้..ผมเคยนั่งคิดถึง คำว่า ความสุข อยู่นาน. ว่า สุข
ที่แท้ นั้นมีจริงไหม?
หรือ สุข ที่แท้นั้นเป็นอย่างไร..?
หลังจากที่..ได้เดินทางไปยังหุบเขาแห่งความสงบ..  
ผมจึงได้เรียนรู้ว่า..ความสุข ที่แท้นั้นไม่มี..

สุข ก็ คือ ทุกข์

ไม่มีใครเลย..ที่จะหลีกหนีความทุกข์ได้...สุขคงเป็นการที่มี
ทุกข์ไม่มาก..หรือ ทุกข์น้อย.

ดังนั้นเมื่อมีคำถาม..ว่า..หากต้องการความสุข.จะต้องทำอย่างไร..?
คำตอบของผม คงเป็นการทำให้ความทุกข์บรรเทาเบาบาง...

แต่..ก่อนที่จะบรรเทาความทุกข์ นั้น..สิ่งสำคัญ..คงเป็นเรื่องที่หลายๆ
คนลืมนึกถึง..หรือไม่ก็ละเลยที่จะนึกถึงเรื่องนี้..นั่นคือ การเข้าใจทุกข์
นั่นเอง..พระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจความจริงเรื่องนี้

...ความจริง.เรื่อง ทุกข์