เป็นเรื่อง ที่น่าสนใจว่า   นานาชาติ สนใจแก้ไขปัญหาวัณโรคมาก  แม้แต่กองทุนโลก ของบิลเกตส์  ก็ให้เงินทุนสนับสนุน

องค์การสหประชาชาติ   ก็กำหนดให้ วัณโรค เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ที่นานาประเทศ ต้องช่วยกันจัดการ  ลดปัญหา

หลายประเทศ ที่พัมนาแล้ว  ที่มีผู้ป่วย น้อยกว่าประเทศไทย  เช่น อเมริกา อังกฤษ  มักมีข้อแนะนำ การจัดการ การดูแลปัญหาวัณโรค อยู่เสมอ 

บางที วัณโรค จะหายก็หายได้ง่าย   หรือ ที่ไม่ค่อยจะหาย ก็ ยากจน จนไม่มีพลังเหลือ  จะต่อสู้    จนชนิดไม่มีค่ารถ มาหาหมอ   

 อย่างกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ   ที่มีสมาคม ชมรม   เอดส์ เดี๋ยวนี้จัดเป็นโรคเรื้อรังไปด้วยแล้ว

นอกจากนี้ โรคอื่น ไม่ค่อยน่ารังเกียจ  หากใครตั้ง สมาคมผู้ป่วยวัณโรค  คงไม่มีใครอยากเข้าใกล้    อย่างโรคเอดส์ คนรู้ว่า เข้าใกล้ชิด ก็ไม่ติดเอดส์

ที่บันทึก ไว้ ก็อยากขู่กันเล่นๆ ว่า  เราไม่จัดการ เชิงระบบให้ดี  บางที เราอาจเห็นข่าว การแพร่ติดต่อ วัณโรคที่ดื้อยา  ดังที่ต่างประเทศเขามีประสบการณ์   ผู้ป่วยรายหนึ่ง ไปอยู่ในห้องปรับอากาศ นานพอสมควร คนอื่นๆ ที่อยู่ในห้อง นานพอด้วย  ได้รับเชื้อไปด้วย

รพ ต่างๆ ที่ ไม่ระวังเรื่อง การปรับอากาศ ก็คงจะเสี่ยงเพิ่มขึ้น  บางทีจุดเสี่ยง ก็อยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ค่อยคิดถึง