ทางเท้า ทั่วไป ในบ้านเรา คล้ายกันหมด   มี

ศาลาพักผู้โดยสาร     ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ   ตู้ชุมสายโทรศัพท์   เสาไฟฟ้า   หัวจ่ายประปาดับเพลิง   เสาป้าย    ต้นไม้

น่าจะลองดูการออกแบบ ของ ประเทศที่ฉลาด พัฒนาอย่างยั่งยืน   และประเทศข้างบ้านเราทั้งหลาย ฮ่องกง สิงคโปร์  พม่า ลาว เวียดนาม    เอาเฉพาะหน้าที่ทำการ ของหน่วยงานรัฐ เป็นตัวแทนได้เลย

มีโอกาส  ผมจะpost  รูป แวๆ ที่ผมอยู่ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน