เมื่อมีกลุ่มคน สนใจ พัฒนา ทางเท้า  ซึ่งเชื่อว่า บทบาทการดำเนินการ ตกที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น

วันนี้ เราลองดูว่า ระดับ มหานคร  และ เทศบาล นคร ต่างๆ  ออกแบบ ทางเท้า  จัดการ ทางเท้า  หน้าสำนักงานเทศบาล กันอย่างไร 

คงจะได้พื้นฐาน ความคิด   หากมีภาพย้อนยุคแต่ละสมัยด้วย ก็น่าจะเร้าใจไม่น้อย

ผมชอบความคิด  จัดลำดับ ความยอดเยี่ยม  เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนพ้อง ได้อย่างง่ายๆ