MT 11 : AAR Moving Theater 3 ครั้งที่ผ่านมา (ททท-ทำทันที)


เราจะบ่อนไส้ไปเรื่อยๆ องค์กร เราใหญ่ ค่อยทำไป หวัง Snow ball effect

วันที่ 23 มกราคม 2550  พบเธอพอดีตอนเช้าตอนจอดรถก่อนทำงาน

 ที่จอดรถเราอยู่ใกล้เคียงกัน

หมอหน่อยเรียก ทันที

พี่สุภัคขาาา (ต้องเรียกเพราะๆหน่อยเพราะท่านเป็นคุณเอื้อผู้แสนดี)

 เราลองสรุป AAR เวทีสัญจรของเรา( Moving Theater)ก่อนจะทำครั้งที่ 4 ดีไหม

 เที่ยงนี้บ๋อ ดีก่อ ปรึกษาทันที ดร สง่า และ พี่สุภัคก็ตกลง

น้องตา-มน แห่งห้องพรส ประสานห้องประชุม ททท ได้ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาค่ะ

น้องเล็ก น้องอิ๋ม เลขางานประสานทีมเลยเที่ยงนี้นะ ททท

แล้วเราก็ AAR ททท

ประชุมคณะทำงาน Moving Theater เวลา 12.00 – 13.30 น.

มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 8 คน โชคดีอย่างยิ่ง ที่หัวหน้าทีมผู้เล่า จากพื้นที่ ที่เคยนำเสนอ 4 ท่าน คุณชัยพร(แลป) คุณหมอติ่ง,ติ้ง(ฟัน)และคุณหมอป้อมศิรินิภา สามารถมาร่วมด้วยได้ แถมด้วยมี คุณไก่จากจิตเวชทำหน้าที่ลิขิตอีกด้วย

สรุปการทำกิจกรรมMoving Theater 3 ครั้ง 1. ห้อง Lab 2. ห้องทันตกรรม 3. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย

1. การตอบรับจากพื้นที่ดีมาก

• มีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้ามาร่วมด้วย , เมื่อไหร่จะมาอีก

• 2 ใน 3 แห่ง ขอ รอบ 2

• Happy ทั้งคนพูดและคนฟัง

• เจ้าหน้าที่ พูดว่า เราทำเองก็ได้

2. ผู้บริหารในพื้นที่สัญจร พอใจ

3. ได้ข้อมูลด้านดีจากคนทำงาน (ผลลัพธ์)

• งานที่หน่วยอื่นๆประสานมาน่าสนใจเยอะมาก อยากแยกร่าง ไปทำด้วย

• เห็นความกระตือรือร้น ความตั้งใจ เบื้องหลังการทำงาน งานสนับสนุน ปิดทองหลังพระ เรื่องน่าประทับใจ

• เก็บเป็นหลักฐาน รวบรวมต่อเป็นแฟ้มความดีในโรงพยาบาลได้

4. ทีมงานทำงานได้ รวดเร็ว ทันใจ การสื่อสารดี (เก็บประเด็นทันที ส่งข่าว สรุปงานทำให้ลง WEB blog เร็ว) และทีมยังได้ฝึกการเป็นคุณอำนวยและคุณลิขิต

5. ได้ Approach ใหม่ในการพัฒนาการทำงาน

• informal แต่ได้งาน (แม้จะเป็นแบบอ้อมๆ)

• มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบ inside – out

• คนทำงานคิดต่อ ต่อยอด นวัตกรรมใหม่ โดยไม่ต้องมีการวิพากษ์ หรือข้อแนะนำ

6. ได้เติมเต็ม โดยใช้เทคนิค

• Dialogue ฟังอย่างตั้งใจ

• KM

• ชื่นชม ความดี

7. พื้นที่ได้รู้จักตัวเอง (Self assessment)

8.บรรยากาศ ปลอดภัย สนุกสนาน กล้าพูด กล้าเล่ามากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย

1. ระบบการทำงานยังไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ยังเป็น ระบบที่ชุลมุนอยู่ - ทีม การกำหนดตัว คุณอำนวย คุณลิขิต - แผนการทำงาน - เป้าหมายในพื้นที่ ยังไม่ชัดเจน

2. ความเข้าใจของพื้นที่ - ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

3. การมีส่วนร่วมของพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม ทุกระดับเจ้าหน้าที่

4. อยากให้ผู้ใหญ่ ผู้บริหารมาด้วย

สิ่งที่จะทำต่อ

1. หาแนวร่วมเพิ่มขึ้น - ทีม ทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณลิขิต

- ผู้เรียนรู้ ให้มีทั้งผู้บริหารและคนนอกพื้นที่ เชิญจากผู้ที่เคยนำเสนอจากทุกพื้นที่ ที่ละ 2 ท่านมาฟังแล้วกลับไปเล่าให้คนในทีมเดิมทำต่อ - เวทีและประสบการณ์

 - จัดให้มีทุกระดับ ทุกวิชาชีพเข้ามาร่วม

2. วางแผนการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนขึ้น

 - บางครั้งยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่

 - การสื่อสารถึงการคิดเบื้องต้นถึงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม Moving Theater

3. จัดประชุมก่อนเข้าเยี่ยม เตรียมทีมก่อนลงพื้นที่ BAR : Before Action Review

4. จัดระเบียบของแผนงานการทำงาน เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน

5.สื่อสารให้คนอื่นรู้ มีหลายทาง (คนนอกพื้นที่แต่อยู่ในรพ. , คนนอกรพ. และระดับผู้บริหาร)

- ชวนให้ร่วมเวที

 - จับภาพมาฉายทำเป็นวีดีโอเพื่อให้เห็นบรรยากาศจริง

- ลง website ในระบบ intranet ของรพ. และระบบ internet

- คัดงานที่ดี แสดงการบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ มีองค์ความรู้ที่ได้จากการ ทำงานมีผลลัพธ์ มานำเสนอให้งอกงามต่อ โดยให้ขึ้นสู่ระดับเวทีเช่นในวันเกิดรพ เชียงราย วันที่ 12- 13 กพ. 50

6. เสนอการจัดทำจุลสารทันที  ขอหัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่ได้ลงพื้นที่แล้ว ประสานคนเล่าสรุป นำเรื่องส่งให้กับพ.สุภัคเพื่อจัดทำจุลสาร หัวหน้าทีมทั้ง 3 จุด บอกว่า โอ่เค้

7. จัดระบบให้ ครั้งต่อไป

ขอเชิญ คุณเอื้อ(ผู้บริหาร) รอบละ 3คน จาก ผอ รอง ผอ กรรมการบริหาร

กำหนด คุณอำนวย,คุณลิขิตลงในตารางการทำงาน

ทุกครั้ง BAR ก่อนการลงพื้นที่โดย ประชุมในเวลา14.45 น.ก่อนจะมี Moving Theater เชิญหัวหน้าหน่วยที่กำลังจะเข้า ประชุม BAR ด้วย ที่ห้องประสานไมตรี หรือห้องศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทุกวันอังคาร

ทุกครั้ง เชิญคุณเอื้อและทีมที่เคยได้รับการเยี่ยมแล้วทุกหน่วย อย่างน้อย 2 คน ต่อหน่วยงาน เข้าตาม Moving Theaterไปเรื่อยๆทุกบ่ายวันอังคาร

น้องอิ๋ม จะเช็คกับดร.สง่าหรือน้องหนูนา ก่อนเพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ประชุมทุกครั้ง

การประสานงาน Moving Theater - ใน intranet ดร สง่าจะประสานคุณวุฒิชัยให้มีจุดประสานงานบน intranet เพื่อประชาสัมพันธ์ เลย

ทีมเลขาจะทำใบโฆษณาให้บอกวันเวลา และเรื่องที่จะเล่าด้วย ติดที่ ลิฟท์ และอาจติดไว้ที่ประตูห้องน้ำของตึก โดย พ.สุภัคจะทำการประสานงานให้  

ควรติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน -เช่น

จำนวนเรื่องและผู้เข้าร่วมกระบวนการ -

จำนวนความรู้ที่ได้จากเวที -

เรื่องที่เอามาลงจุลสาร -

เรื่องที่ก้าวต่อไปเวทีอื่น -

เรื่องที่จูงใจให้เกิดการพัฒนางานอื่นๆต่อ

 

ตารางแผนการปฏิบัติงาน Moving Theater ครั้งต่อไป

วันที่ / สถานที่ 

30 มค. 50 งานพรส. 

6 กพ. 50 ENV ครั้งที่1 ดร.สง่า ทญ.กานต์สุดา

13 กพ. 50 งด ติดงานรพ.

20 กพ. 50 ENV ครั้งที่ 2  ทญ.กานต์สุดา คุณวิภากรณ์

27 กพ.50 PCT Med  พญ.รวิวรรณ ดร.สง่า

• สถานที่และ วัน หมอหน่อย เป็นผู้ประสานงาน

•เชิญ คุณเอื้อ,แขก VIP พี่.สุภัคเป็นผู้ประสานงาน

เราหวังจะบ่อนไส้ไปเรื่อยๆ องค์กร เราใหญ่ ค่อยทำไป หวัง Snow ball effect

เป็นสิ่งดีที่น่าทำ

เอาข้อพิจารณาง่ายๆ ของ อ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาดูงานนี้ว่า

"วิธีการใช้วิจารณญาณง่ายนิดเดียว สอนให้คิดทันทีเมื่อมีอะไรเข้ามาในจิตใจของเรา ดีสำหรับเรามั้ย?  ตั้งคำถามแรก ถ้าเผื่อดีสำหรับเรา..ผ่านไปคำถามที่สอง ดีสำหรับทุกคนมั้ย? ถ้าเผื่อผ่านตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยครับ มีปฏิกิริยาได้เลยน่ะ นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะมันดีสำหรับทุกคน "

(แนะนำว่าเรื่องของ  อ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ต้องอ่าน ให้ คลิกเข้าอ่านที่  บล็อก อ มาลินี ที่http://gotoknow.org/blog/officekm/71313และ ตามอ่านจน ครบ ประมาณ 5 บล็อก ไม่ควรพลาด  ดีจริงๆ ค่ะ )

1.ดีกับตัวเองไหม และ 2 ดีกับทุกคนไหม

ตอบได้เลย ด้วยความมั่นใจว่า

ดีแน่ นอนเจ้า

ดังนั้น ทีมเราจะไม่หยุดกระตุ้น ให้ Moving Theater เดินต่อ

ให้ เกิด Happy HA ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 74738เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2007 09:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ทีมงานทำงานกันรวดเร็วเหมือนเคย พร้อมที่จะร่วมงานและเป็นกำลังใจเสมอครับ

 วันศุกร์นั่งประชุมกับรองแพทย์ เลยถือโอกาสเล่าให้ท่านฟัง ท่านสนใจมาก แต่เสียดายวันที่ 30 ท่านติดราชการต่างจังหวัดเข้าร่วมไม่ได้ แต่วันที่ 6 กพ ท่านว่าจะตามไปดูที่ ENV ครับ

ยุทธการ บ่อนไส้ ของดร สง่า ฟังแล้วดีจัง รู้สึกว่ามันไม่มีอะไร ข้างนอกก็จริง

แต่ภายในแล้วท่านเจาะ ทะลุทะลวงตลอดเวลาที่มีโอกาสและเวลา

ขอคารวะ และขอบคุณ

ท่านหัวหน้าตัวจริง  ทีมหนอน บ่อนไส้

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี