ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มกราคมศกนี้  มีกิจกรรมสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยและชาวอีสานที่เฝ้ารอกิจกรรมเป็นประจำทุกปี คือ งานวันเกษตรอีสาน  ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงานประกอบด้วย  การแสดงนิทรรศการ  และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตร    ปีนี้เน้นที่ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  การสาธิต  การประชุมวิชาก  การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมาก  มีการออกร้านทั้งส่วนราชการและเอกชนจำนวนมาก  การจัดพื้นที่กิจกรรม และระบบจราจรทำได้ดี  มีผู้เข้าชมจำนวนมาก  แต่อาจจะน้อยกว่าปีก่อน  ด้วยเหตุที่ไม่มีกิจกรรมภาคกลางคืน  เนื่องจากเกรงเรื่องความปลอดภัย