ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย.....

สีแดงจัดจ้านถึงใจ...ไวไวควิก

มันใช่หิมะรึเปล่านั่น