New Media - สือใหม่

ศุภทัต

New Media คืออะไร? ในโลกของการสื่อสารมวลชน New Media หรือ สื่อใหม่ ได้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งแทนจากเปิดรับสื่อจากสื่อเก่าซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

ยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็น การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจด้านข้อมูลข่าวสาร New Media ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอาจจะเป็นเหตุมาจากการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ สื่อมีอิทธิพลทางการเมืองต่อการบริหารงานของรัฐ เพราะสื่อชั้นนำระดับประเทศในหลาย ๆ ประเทศเป็นผู้กำหนด 1)มติมหาชน 2)วาระทางการเมือง 3)ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลสำคัญและ 4)สร้างหรือทำลายนักการเมือง [ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริการ,เสถียร เชยประทับ, 2540, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 4]

สื่อใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อสื่อเก่าทำหน้าที่อย่างไม่สมบูรณ์ จึงเป็นช่องทางให้สื่อใหม่ได้ขึ้นมามีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์รัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน 2549 ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้มีความสนใจเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหลาย ได้ขวนขวายหาข้อมูลผ่าน Internet โทรศัพท์มือถือ หรือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแชทอย่าง msn messenger และเวบบอร์ดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ และกระจายข้อมูลข่าวสาร

การมีอิทธิพลของ New Media เป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญต่อวงกสารสื่อสารมวลชนอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน supatatt

คำสำคัญ (Tags)#newmedia#สื่อใหม่

หมายเลขบันทึก: 74386, เขียน: 25 Jan 2007 @ 18:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 05:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้ใหม่เรื่อง  new  media
  • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ครับ