ภาพที่  1     กศน.บางขันนำเสนองานบริการห้องสมุดเคลื่อนที่( โดยบรรณารักษ์และครู กศน.บางขันทุกคน ) , พร้อมกับนำเสนอปุ๋ยหมักชีวภาพของ หมู่ที่  10 ต.บ้านนิคม  ( บ้านช่องเหรียง )

 

วันนี้ห้องสมุดประชาชนได้บริการตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ไปยัง อบต.บางขัน นครศรีฯ

มีหนังสือที่บริการหลากหลาย ประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก มีความรู้สึกสบายใจที่ได้ให้ความรู้  ภายในห้องสมุดมีผู้เข้ามาใช้บริการอินเตอร์เน็ตและสอนคอมฯอีกด้วยค่ะ

 

 

ภาพที่  2  เตรียมพร้อมงานบริการโดยเจ้าหน้าที่  กศน.บางขันทุกคน