ความมั่นคงด้านสุขภาพ

Learning in the Workplace

22 มกราคม 2550, 07.30 น.

วันนี้ได้มีการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กับ คณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขและคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการสำหรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิตในสถานที่ทำงาน (Learning in the Workplace - LWP) โดยมีรายละเอียดการประชุมพอสรุปได้ดังนี้ คือ

1. จังหวัดร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมกันดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (Learning in the work place - LWP) ในลักษณะความร่วมมือ (Joint Collaboration) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตประมาณ 120 คน ในระยะเวลา 3 ปี โดยทางวิทยาลัยฯ จะจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

2. หลักสูตรนี้ มีระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา และจะให้ทันการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษานี้ คือ มิถุนายน 2550  ดังนั้น จะต้องดำเนินการรับสมัครให้เรียบร้อยภายในพฤษภาคม 2550 และวิทยาลัยฯ จะดำเนินการทำโรดโชว์ที่ร้อยเอ็ดภายในเดือนมีนาคมนี้

 3. วิทยาลัยการสาธารณสุข จะจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยควรจะเป็นการลงนามระหว่างอธิการบดี จุฬาฯ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามในรายละเอียดการดำเนินงาน

4. วิทยาลัยฯ ประสงค์ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯ จะมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และมีสิทธิประโยชน์พิเศษให้ เช่น สิทธิการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดยจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีสัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษาประมาณ 5 คน

 5. การสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะให้การสนับสนุนแก่บุคลากรที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ โดยมีเงื่อนไขในการศึกษาว่าจะต้องพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสุขภาพของจังหวัดร้อยเอ็ด และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนตามระดับความสอดคล้องว่าจะเป็นการสนับสนุนทั้งหมด บางส่วน หรือสนับสนุนเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีของพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมีโอกาสในการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของตัวเอง โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ ระหว่างนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังจัดทำรายละเอียดการพิจารณาบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาและคณะกรรมการเพื่อพิจารณา คาดว่าจะสามารถนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลได้ทันในวันที่ 31 มกราคม 2550 นี้

 

ผลการดำเนินงานก้าวหน้าประการใดจะนำมาเรียนให้พวกเราได้รับทราบต่อไปครับ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-ROI-ET

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

หมายเลขบันทึก: 74066, เขียน: 23 Jan 2007 @ 23:47 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 22:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ความมั่นคงของชาติ คือไม่โง่ ไม่จน ไม่เจ็บ