ทักษะการสอน (ต่อ)


วิชาชีพครูจะต้องใช้ศิลปะในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ทักษะการใช้กระดานชอล์ก

      ทักษะการใช้กระดานชอล์ก หมายถึง ความสามารถในการเขียนกระดานชอร์ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่งซึ่งครูใช้มากที่สุด ครูอาจใช้กระดานชอล์กในการนำเข้าสู่บทเรียน อธิบายบทเรียน สรุปบทเรียน หรือทบทวนบทเรียนก็ได้  เพื่อให้การใช้กระดานชอล์กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น  ผู้สอนจึงควรรู้หลักการใช้กระดานชอล์กและฝึกทักษะการใช้กระดานชอล์ก
หลักในการเขียนกระดานชอล์ก
1.  ก่อนใช้ควรลบให้สะอาด
2.  ควรแบ่งกระดานชอล์กเป็นสองส่วน หรือถ้ากระดานมีขนาดกว้างมากอาจแบ่งเป็น 3-4 ส่วนตามความเหมาะสม
3.  เริ่มเขียนจากด้านซ้ายบน โดยขณะเขียนจับชอล์กให้ทำมุม 45 องศา กับกระดาน อย่าจับตั้งฉาก
4.  ขณะเขียนตัวของผู้เขียนควรเอียงทำมุมประมาณ 60 องศา กับกระดาน จะช่วยทำให้ ผู้เรียนทั้งห้องมองเห็นได้
5.  เขียนเฉพาะหัวข้อสำคัญ
6.  ข้อความควรมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว ขนาดของตัวอักษรใหญ่เล็กขึ้นกับขนาดของห้องและจำนวนผู้เรียนเป็นหลัก
7.  ตรวจดูความถูกต้องหลังเขียน
8.  ใช้ไม้ชี้ข้อความ
9.  การเน้นคำใช้วิธีการขีดเส้นใต้ หรืออาจใช้ชอล์กสีเมื่อต้องการเน้นข้อความใดข้อความหนึ่งโดยเฉพาะ
10.  การขีดเส้นใต้ควรใช้ไม้บรรทัด ถ้าต้องเขียนรูปทรงทางเรขาคณิต ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น        วงเวียน บรรทัด ฯลฯ อย่าเขียนคร่าว ๆ โดยใช้มือลาก เพราะไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง
11.  สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังอธิบายควรลบออก
12.  การลบกระดานควรใช้แปรงลบจากด้านบนลงด้านล่าง
13.  ไม่เขียนข้อความให้แน่นเกินไป
14.  ควรยืนห่างกระดานชอล์กพอสมควรในขณะที่เขียนจะทำให้เขียนได้ตรงบรรทัดขึ้น
15.  ควรฝึกเขียนให้รวดเร็วและอ่านง่าย
16. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยให้ได้ใช้กระดานชอล์กด้วย
คุณลักษณะที่ประเมิน
1. เขียนหัวข้อเรื่องและหัวข้อสำคัญ
2. ใช้คำง่าย ๆ ในการเขียนและตัวโตชัดเจน
3. ข้อความที่เขียนไม่แน่นเกินไป
4. ใช้การขีดเส้นใต้ ใช้ชอล์กสี หรือเขียนตัวโตเมื่อต้องการเน้น
5. เขียนกระดานชอล์กจากซ้ายไปขวา
6. ไม่ยืนบังกระดานชอล์กหรือข้อความที่เขียน
7. ใช้ไม้หรือเครื่องช่วยอื่นเมื่อต้องการชี้ข้อความที่เขียน
8. เขียนรูปทรงทางเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือช่วยได้อย่างถูกต้อง
9. ขณะลบกระดานเริ่มลบจากบนลงมาล่างอย่างช้า ๆ
10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้ได้ใช้กระดานชอล์ก

หมายเลขบันทึก: 73578เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2007 07:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี