แบ่งปัน...และแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ร่วมมือ

Text : Ka-Poom
..................................................................................................................

ตั้งแต่เมื่อวาน...พี่เขียวนำโน๊ตเล็กๆ มาให้และบอกว่า
บริษัทโตโยต้า...สาขายโสธร...ติดต่อมา เรื่อง ...การอบรมบุคลากรในการทำงาน

เป้าหมายที่อยากได้คือ...
1. เพื่อการชำระล้างจิตใจให้มีความสุข
2. การเสริมสร้าง EQ ในการทำงาน

และให้ช่วยทำหลักสูตร...ให้ โดยมีผู้เข้าร่วม..ทั้งสิ้น 129 คน
ดิฉันได้รับเรื่อง..ก็เลยร่างหลักสูตร...เป็นสองวัน และเสนอไปว่าน่าจะแบ่งเป็นรุ่น เพราะ 129 คนนั้นจำนวนเยอะเกินไป หากทำแล้วก็คงได้เป็นแค่การบรรยาย...แต่ดิฉันอยากจะให้บุคลากรได้ลองฝึกปฏิบัติในบางเรื่อง...บางหัวข้อ

โดยรายละเอียดเนื้อหา...ของการอบรม
วันแรก...นั้นเน้นเรื่อง...การชำระล้างจิตใจให้มีความสุข
- ฝึกสมาธิ เตรียมจิต สู่ความผ่อนคลาย
- การรู้จักตนเอง
- การรู้จักตนเองสู่การเข้าใจผู้อื่น
- การรู้จักความสุข - ความทุกข์
- การจัดสมดุลชีวิตให้ลงตัว

วันที่สอง...นั้นเน้นเรื่อง การเสริมสร้าง EQ ในการทำงาน
- ทำความรู้จัก EQ คือ อะไร
- EQ ป่วย - ร่างกายป่วย
- เคล็ดลับในการทำงานอย่างไรให้มีความสุข
- พักกายใจให้คลายเหนื่อย

คุณต่าย...โตโยต้า ประสานกลับมาว่า...-----------> ทางผู้จัดการเห็นด้วยกับการแบ่งรุ่นในการอบรม เพราะน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะให้พนักงานฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ได้ลงมือเรียนรู้การฝึกภายในตนด้วย เข้าทางดิฉันเลยค่ะ เพราะไม่ชอบการบรรยาย อย่างเดียวแต่อยากให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการลงมือปฏิบัติด้วย (Cognitive Appentiship)... และในวันพรุ่งนี้ ------------> ดิฉันก็มีสอนเรื่อง "ความคิดที่เป็นทุกข์" และ "รู้จักการเข้าใจ ยอมรับผู้อื่นและตนเอง".... ให้กับบุคลากร ระดับหัวหน้า ... ในบริษัท J&D APPAREL Co., LTD ได้เรื่องอย่างไรก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ที่น่าจะได้นำมาบันทึกเก็บไว้...